Zápis z morfologického semináře a schůzky výboru PSDH ČR dne 4.6.2019 v Praze Motole

  1. V rámci morfologického semináře bylo referováno 44 pacientů – 30 nově diagnostikovaných ALL, 4 AML, 4 relapsy ALL, 1 RCC, 3 VSAA, jedna infiltrace kostní dřeně při neuroblastomu a presentace rodiny s familiární trombocytopenií spojené s predispozicí k myeloidnímu malignímu onemocnění s mutací genu RUNX1.
  2. Dr. Smíšek sdělil technické poznámky k dalšímu monitorování aktivity asparaginázy na novém protokolu AIEOP BFM ALL 2017 – viz příloha.
  3. Ester Zápotocká a Kateřina Zdráhalová presentovaly výsledky prospektivní studie antikoagulační profylaxe v indukci ALL Thrombotect a data našich pacientů, proběhla diskuze ohledně praxe v jednotlivých centrech (Brno má přesná indikační kriteria k primární profylaxi LMWH), budeme postupovat individuálně s důrazem na hlášení a sledování příznaků TEN, zejm. CVST.
  4. Prof. Starý upozornil, že nyní není dostupná Daunoblastina, místo ní je nutno v předstihu objednávat Cerubidine.
  5. Mgr. Janotová sdělila základní statistická data v souvislosti s protokolem AIEOP BFM ALL 2017, zatím je zaregistrováno 10 pacientů z 6 center.
  6. Další morfologický seminář se bude konat předběžně v úterý 1.10.2019.

V Ostravě 4.6.2019

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
zapsala MUDr. Hana Ptoszková