Transplantační sekce ČHS

Informace transplantační sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Transplantační aktivita a buněčná terapie v ČR (2019 a 2020)

Seznam center akreditovaných pro provádění transplantací krvetvorných buněk (HCT) v ČR pro období 2019-2020

Seznam členů meziústavní indikační komise pro rok 2019-2020

Nepříbuzní dárci - pravidla a omezení