Transplantační sekce ČHS

Informace transplantační sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Aktivita transplantačních center v roce 2018

Seznam center akreditovaných pro provádění transplantací krvetvorných buněk (HCT) v ČR pro období 2019-2020

Seznam členů meziústavní indikační komise pro rok 2019-2020

Transplantační aktivita v ČR v roce 2018

Nepříbuzní dárci - pravidla a omezení