Výbor sekce zdravotních laborantů

Předseda + zástupce ve Výboru ČHS

Pavlíková Zdeňka
Pracoviště: IV. interní hematologická klinika - laboratoř FN HK, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Telefon: 495 832 276
FAX: 495 832 068
E-mail: zdenka.pavlikova@fnhk.cz
GSM: 603 323 779

Místopředseda

Bc. Trnavská Irena
Pracoviště: OKH-FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 25
Telefon: 532 232 634
E-mail: itrnavska@fnbrno.cz
GSM: 724 255 798

Členové

Drobníková Zdeňka
Pracoviště: KNL, OKBH Turnov, 28. října 1000, 511 01 Turnov
Telefon: 481 446 710
FAX: 481 446 710
E-mail: zdenka.drobnikova@nemlib.cz
GSM: 777 320 545

Chytrá Dagmar
Pracoviště: OKH-FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 25
Telefon: 532 232 637
E-mail: dchytra@fnbrno.cz
GSM: 736 286 222

Kadlecová Jana
Pracoviště: Hemato-onkologická klinika-FNOL, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Telefon: 588 442 879
E-mail: jana.kadlecova@fnol.cz
GSM: 605 876 523