Zápis z  videokonference PSDH ČR dne 19.1.2021

 1. V rámci morfologického semináře bylo referováno 35 pacientů – 19 nově diagnostikovaných ALL, sedm AML, čtyři relapsy AL, jedna CML, jeden relaps JMML KRAS, jeden sekundární MDS EB u pacienta s relapsem Ewingova sarkomu, jeden MDS RC a jedna vSAA.
 2. Dr. Novák prezentoval smrt v remisi ALL na těžkou plicní pravděpodobně mykotickou infekci.
 3. Dr. Švojgr přednesl kazuistiku pacientky s multisystémovou histiocytózou z Langerhansenových buněk s postižením rizikových orgánů (MS-LCH, RO+).
 4. Dr. Kubričanová Žaliová informovala o novém vyšetřovacím algoritmu AML v oblasti molekulární genetiky platném od 10/2020, v souvislosti s tím byla upravena i žádanka o vyšetření. Doc. Zuna upozornil na nový formulář pro referenci pacientů s AL, který zahrnuje výsledky MRN a stratifikaci. Bude zaslán jednotlivým centrům.
 5. Dr. Smíšek informoval o nové studii léčby CML bosutinibem, bude zahájena na jaře 2021, do té doby proběhne domluva o formě zapojení center, která léčí CML kromě Prahy.
 6. Dr. Zápotocká apelovala na nutnost včasného hlášení SAE/AE v rámci klinické studie AIEOP BFM ALL 2017, jednotlivá centra zadávají data do databází již samostatně, je nutno, aby zadávání bylo kompletní a včasné – upozornila na některé změny - viz příloha.
 7. Prof. Starý komentoval výsledky studie AIEOP-BFM-ALL 2009 k 1.4.2019 – viz příloha.
 8. V rámci různých bylo připomenuto, že nové leukémie se do NOR reportují již on-line, a sděleny zkušenosti jednotlivých center s COVID 19 pozitivními hematoonkologickými pacienty.
 9. Záznam videokonference je možno shlédnout na adrese https://kdho.lf2.cuni.cz/disk/public.php?service=files&t=0047a69eb10a8dd2e6f4c25cd13f8eb4
  heslo: Blasty2021
 10. Další morfologický seminář a schůzka výboru PSDH proběhne - doufejme již v normálním režimu - v květnu-červnu 2021.

Ostravě 21.1.2021

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
zapsala MUDr. Hana Ptoszková