Zápis z webináře PSDH ČR dne 12.5.2020

  1. V rámci morfologického semináře bylo referováno 38 pacientů – 29 nově diagnostikovaných ALL, tři AML, čtyři relapsy AL, jedna JMML a jeden MDS – RAEB.
  2. Prof. Starý, Dr. Zápotocká a Mgr. Janotová informovali o náročném monitoringu pracovnicemi oddělení klinických studií FN Motol v rámci klinické studie AIEOP BFM ALL 2017, který se uskutečnil v Praze Motole. Jednotlivá centra zadávají data do databází již samostatně, je nutno, aby zadávání bylo kompletní a včasné vč. SAE. V současnosti jsou v tomto ve většině center značné rezervy, které je třeba urychleně napravit. Monitorovací návštěvy v dalších centrech budou následovat.
  3. Dr. Šrámková referovala o smrti pacientky s ALL s iniciální hyperleukocytosou na intrakraniální krvácení 7 dnů od diagnosy.
  4. Dr. Šrámková informovala o aktualitách v léčbě AML, která probíhá v ČR ve 3 centrech – viz příloha. U pacientů s CNS 3 opouštíme kranioterapii a nahrazujeme ji intratekální aplikací cytostatik.
  5. V rámci různého byly diskutovány dopady pandemie COVID-19 na dětské hematoonkologické pacienty.
  6. Další morfologický seminář a schůzka výboru PSDH proběhne již v normálním režimu v září 2020. Pro nepřítomné se pokusíme zajistit formu videokonference.

Ostravě 17.5.2020

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
zapsala MUDr. Hana Ptoszková