Seznam sekcí ČHS ČLS JEP

Laboratorní sekce

Vedoucí:
MUDr. Dana Mikulenková
ÚHKT
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
tel: 221 977 411, 774 500 090
e-mail: dana.mikulenkova@uhkt.cz

Transplantační sekce

Vedoucí:
MUDr. Michal Karas
FN Plzeň
Hemato-onkologické oddělení, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň - Lochotín
tel: 377 103 812, 377 103 813
e-mail: karas@fnplzen.cz

Leukemická sekce

Vedoucí:
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
FN Brno
Interní hematoonkologická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel: 495 833 124, 495 832 886
e-mail: jmayer@fnbrno.cz

Sekce zdravotních laborantů

Vedoucí:
Zdenka Pavlíková
FN Hradec Králové
IV. Interní hematologická klinika, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel: 495 832 276
e-mail: zdenka.pavlikova@fnhk.cz

Pediatrická sekce (Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky):

Vedoucí:
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
FN v Motole,
Klinika dětské hematologie a onkologie, 150 06 Praha 5
tel: 224 436 400, 224 436 401
e-mail: jan.stary@lfmotol.cuni.cz

Myelomová sekce (Česká myelomová skupina)

Vedoucí:
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
FN Brno
Interní hematoonkologická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel: 532 232 144
e-mail: r.hajek@fnbrno.cz

Lymfomová sekce (Kooperativní lymfomová skupina)

Vedoucí:
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
VFN
I. interní klinika, U Nemocnice 2, 128 20 Praha 2
tel: 224 962 527
e-mail: trneny@mbox.cesnet.cz

Sekce MDS: (Pracovní skupina myelodysplastického syndromu)

Vedoucí:
Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
ÚHKT
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
tel: 221 977 290, 221 977 217
e-mail: jaroslav.cermak@uhkt.cz

Sesterská sekce

Vedoucí:
Eva Bystřická, Bc.
FN Plzeň
Hemato-onkologické oddělení, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
tel: 377 103 722
e-mail: bystricka@fnplzen.cz

CLL sekce (Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii)

Webové stránky: www.cll.cz

Vedoucí:
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
FN Brno
Interní hematologická a onkologická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel: 532 23 2 144, 532 233 562
e-mail: doubek.michael@fnbrno.cz

Sekce myeloproliferativních onemocnění

Vedoucí:
MUDr. Jiří Schwarz, CSc.
ÚHKT
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
tel: 221 977 277
e-mail: jiri.schwarz@uhkt.cz

Sekce pro imunitní cytopenie

Vedoucí:
Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
FNKV
Interní hematologická klinika, Šrobárová 50, 100 34 Praha 10
tel: 267 162 292 a 267 162 821
e-mail: tomas.kozak@fnkv.cz