Zajímavé informace jiných společností a organizací

23.11.2018

Informace o konferenci 8th InterAmerican Oncology Conference: "Current Status and Future of Anti-Cancer Therapies"

Obdrželi jsme informaci o konferenci Informace o konferenci 8th InterAmerican Oncology Conference: "Current Status and Future of Anti-Cancer Therapies", která se koná 17. a 18.10.2019 v Buenos Aires, Argentina. Více informací naleznete na webových stránkách konference.

19.11.2018

Informace o konferenci 4th International Conference on Hematology and Bone Marrow Transplantation

Obdrželi jsme informaci o konferenci 4th International Conference on Hematology and Bone Marrow Transplantation, která se koná 25. - 26. 7. 2019 v Amsterdamu. Více informací naleznete na webových stránkách konference.

4.10.2018

Informace o udělení ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2017

Cena byla udělena členům České hematologické společnosti ČLS JEP prof. RNDr. Šárce Pospíšilové, Ph.D. a prof. MUDr. Michaelu Doubkovi, Ph.D. z Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno a Centra molekulární medicíny CEITEC MU za soubor 9 prací na téma: Studium genetických změn u hematoonkologických onemocnění a jejich význam pro stanovení prognózy a volbu terapie.

Podrobnosti se zdůvodněním jsou ke stažení zde.

20.7.2018

Informace o pořádání 12. střešovického transfuzního dne

Naše společnost byla informována o pořádání 12. střešovického transfuzního dne, který se bude konat 15.11.2018 v Orea Hotelu Pyramida v Praze. Pozvánka je dostupná v českém a anglickém jazyku. Programm je ke stažení také v češtině i angličtině.

14.6.2018

Informace ČLS JEP o ochraně a zpracování osobních údajů

Naše společnost obdržela od ČLS JEP v reakci na problematiku GDPR směrnici ČLS JEP číslo 1/2018 O ochraně a zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Směrnice se dotýká celé ČLS JEP včetně jejích organizačních složek. Její součástí jsou i 3 přílohy:

  • Příloha č. 1 se týká NEČLENŮ ČLS JEP (tzn. subjektů vně ČLS JEP). Souhlas se zpracováním osobních údajů by měl být vyžadován např. při akcích, kde bude nečlen ČLS JEP přednášet a budete chtít jeho přednášku/fotografie atd. nahrávat nebo zveřejňovat na webu, v časopise apod.
  • Příloha č. 2 se týká PARTNERŮ, kteří pro ČLS JEP a její OS smluvně zpracovávají osobní údaje (např. při správě webových stránek, distribuci časopisů atd.). V těchto případech je nutné podepsat Smlouvu o zpracovávání osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem.
  • Příloha č. 3 se bude týkat nových ZAMĚSTNANCŮ ČLS JEP (např. pracovníci sekretariátů organizačních složek; činnosti na DPP a DPČ).

4.6.2018

Informace o konferenci 2nd International Conference on Hematology and Oncology

Obdrželi jsme informaci o konferenci 2nd International Conference on Hematology and Oncology, která se koná 23. - 25. 8. v Londýně. Více informací naleznete na webových stránkách konference.

28.5.2018

Informace o konferenci Leukemia & Lymphoma 2018, Dubrovník

Obdrželi jsme informaci o konferenci Leukemia & Lymphoma 2018, která se koná 3. - 5. 10. v Dubrovníku. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

23.4.2018

Informace týkající se rizika aortitidy v souvislosti s podáváním faktorů G-CSF

Byli jsme požádáni, zda by bylo možné na webových stránkách ČHS zveřejnit níže uvedenou informaci týkající se nového upozornění ohledně rizika vzniku aortitidy v souvislosti s podáváním G-CSF faktorů.

Více informací naleznete v přiloženém dopise.

16.4.2018

Informace o vypsání soutěže pro mladé autory

Purkyňův nadační fond informoval o pořádání 3. ročníku soutěže o publikaci v časopise s vysokým impact factorem za rok 2017 určené mladým autorům do 35 let. Více informací naleznete v přiloženém dopise.

24.8.2017

Pozvánka na 28. kongres ČLS JEP

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

v letošním roce si připomeneme velmi významné, již 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně, které připadá na 18. prosinec.

Proto jsme se rozhodli toto výročí uctít mimo jiné kongresem věnovaným tomuto světoznámému vědci, jehož jméno nese celá naše společnost.

Již 28. kongres ČLS JEP tak proběhne ve dnech 7. - 8. prosince 2017. Slavnostní část se uskuteční 7. prosince 2017 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou předsedy senátu pana Milana Štěcha. Zde se bude konat rovněž tisková konference a večerní společenský program.

Kongres bude druhý den, tzn. 8. prosince 2017 pokračovat v Lékařském domě, sídle ČLS JEP dalšími přednáškami a diskusemi.

Témata kongresu jsou zvolena následovně:

  1. Historický pohled na osobnost Jana Evangelisty Purkyně
  2. Purkyňovy objevy a koncepce ve vztahu k dnešku
  3. Co nás čeká aneb jak se budou medicína a přírodní vědy vyvíjet do konce tohoto století?

Přípravný výbor oslovil některé historiky a „purkyňology“ se žádostí o přednášky a vyzval naše vybrané společnosti ČLS JEP k přípravě prezentací na 3. téma. Všechna sdělení by měla být vydána knižně v nakladatelství Mladá fronta, termín odevzdání materiálů je konec srpna 2017.

Budeme rádi za Vaše případné další návrhy na témata vystoupení, eventuálně na přednášející. Aktuálně sledujte informace o kongresu na stránce www.kongres.cls.cz.

S přátelským pozdravem

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
předseda ČLS JEP, z.s.

12.5.2017

Pozvánka na na Zdravotnické fórum na téma Dětská paliativní péče

ČHS obdržela od Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pozvánku na Zdravotnické fórum na téma Dětská paliativní péče. Program je dostupný na webových stránkách akce.
Termín a místo konání: Sobota 3.6. 2017 v hotelu Don Giovanni Prague, Vinohradská 157a, Praha 3.

10.1.2017

Informace o konání IX. mezinárodní konference „BIOIMPLANTOLOGIE 2017“

Tuto konferenci, která se koná ve dnech 20. – 21. DUBNA 2017, pořádá SPOLEČNOST PRO BIOIMPLANTOLOGII ČLS JEP, FAKULTA CHEMICKÁ, ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ VUT V BRNĚ, CEITEC a BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI. Akce se koná v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy IX. ročníku jsou „KMENOVÉ BUŇKY, NOVÉ MATERIÁLY PRO BIOIMPLANTOLOGII A TKÁŇOVÉ INŽENÝRSTVÍ, SEEDING BUNĚK, JEJICH RŮST A TRANSFORMACE, KLINICKÁ APLIKACE TKÁNÍ A BUNĚK, PREKLINICKÁ TESTOVÁNÍ, MECHANICKÉ ASPEKTY BIOIMPLANTOLOGIE A TKÁŇOVÉHO INŽENÝRSTVÍ a v neposlední řadě LEGISLATIVA A SYSTÉM KVALITY“

Internetové stránky konference: www.bioimplantologie.cz
Pozvánka je ke stažení zde.

7.11.2016

Pozvánka na edukační sympozium Imuno-onkologické přístupy v léčbě malignit

Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti zaslala ČHS pozvánku na edukační sympozium Imuno-onkologické přístupy v léčbě malignit.
Termín a místo konání: 15.12.2016 14:30 - 18:00, Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

29.7.2016

Oznámení Agentury vojenského zdravotnictví o zřízení systemizovaných míst aktivní zálohy

Dne 4. 7. 2016 byla zřízena systemizovaná místa aktivní zálohy Agentury vojenského zdravotnictví AČR u Centra biologické ochrany Těchonín na PRACOVIŠTI HEMATOLOGICKÉ DIAGNOSTIKY

Jedná se o:

  • lékař - specialista - lékař se specializovanou způsobilostí v oboru hematologie a transfuzní lékařství - pouze 1 místo
  • vedoucí starší důstojník - bioanalytik pro klinickou hematologii a transfuzní službu nebo farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví - pouze 1 místo
  • starší zdravotní laborant - zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru hematologie a transfuzní lékařství a způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - pouze 1 místo
  • zdravotní laborant - zdravotní laborant způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - 3 místa

Zájemci najdou všechny potřebné informace na www.aztechonin.army.cz nebo mohou přímo kontaktovat důstojníka odpovědného za aktivní zálohy Agentury vojenského zdravotnictví:

kpt. Mgr. Tomáš GRÖGER, RN
Agentura vojenského zdravotnictví
Vojenský zdravotní ústav
Praha 6, PSČ 160 01
e-mail: az.acr2016@gmail.com
telefon: +420 775 03 33 03

Více informací si můžete přečíst v přiložených materiálech:
Poster AZ VZÚ 1
Poster AZ VZÚ 2
Struktura jednotek AZ

30.6.2016

Oznámení EHA o možnosti přihlášení na "The EHA Bite Size Master Class"

Evropská hematologická asociace informovala ČHS o možnosti přihlášení na "The EHA Bite Size Master Class", které začínají v říjnu 2016. Více informací naleznete zde.

5.6.2016

Oznámení EHA o zavedení "Certificate of Up-to-Date CME"

Evropská hematologická asociace informovala ČHS o zavedení "Certificate of Up-to-Date CME". Více informací naleznete zde.

28.1.2016

Informace o konání VIII. mezinárodní konference "Bioimplantologie 2016"

Dovolujeme si informovat o konání VIII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2016“, kterou ve dnech 28. – 29. dubna 2016 pořádá Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni. Akce se koná v hotelu Myslivna v Brně.
Hlavními tématy VIII. ročníku jsou „Kmenové buňky, Nové materiály pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství, Seeding buněk, jejich růst a transformace, Klinická aplikace tkání a buněk, Preklinická testování a v neposlední řadě Legislativa a systém kvality“. Internetové stránky konference jsou www.bioimplantologie.cz. Pozvánka je ke stažení zde.