Aktuality

23.4.2018

Na úvodní stránce byla zveřejněna kandidátní listina pro 2. kolo voleb do výboru ČHS, revizní komise, výboru sekce zdravotních laborantů a výboru sesterské sekce.

Na stránce Informace jiných společností byla zveřejněna informace týkající se rizika aortitidy v souvislosti s podáváním faktorů G-CSF. Více informací naleznete v přiloženém dopise.

16.4.2018

Na stránce Informace jiných společností byla zveřejněna informace Purkyňova nadačního fondu o soutěži o publikaci v časopise s vysokým impact factorem za rok 2017 určené mladým autorům do 35 let.

19.3.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP ze dne 19.2.2018.

1.3.2018

Na úvodní stránce webu www.hematology.cz byla zveřejněna informace o blížících se volbách do výboru ČHS, revizní komise, výboru sekce zdravotních laborantů a výboru sesterské sekce na další období.

26.2.2018

Byla provedena aktualizace doporučení Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP.

14.2.2018

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 16.1.2018 v Praze.

29.1.2018

Seznam akcí doporučených ČHS ČLS JEP byl doplněn o Plenární zasedání Kooperativní lymfomové skupiny.

15.1.2018

Seznam akcí doporučených ČHS ČLS JEP byl doplněn o PragueONCO 2018 a 20th Colours of Sepsis.

11.1.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze Leukemické sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 19.12.2017.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hemtologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktího formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Volby 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v tomto roce končí čtyřleté funkční období orgánů České hematologické společnosti ČLS JEP, které jste zvolili v roce 2014. Je naším současným úkolem zvolit výbor ČHS, revizní komisi, výbor sekce zdravotních laborantů a výbor sesterské sekce na další období. Výbor ČHS se na své schůzi konané 19.2.2018 usnesl, že podobně jako v minulosti budou volby konány korespondenční formou. Více se dozvíte v dopise, který byl přiložen k Vašemu hlasovacímu lístku.

Seznam členů ČHS k 31.12.2017

Seznam členů ČHS ČLS JEP pro 1. kolo voleb je dostupný v pdf formátu zde.

Kandidátní listina pro 2. kolo

Kandidátní listina pro 2. kolo voleb je dostupná v pdf formátu zde.

Rozcestník na zajímavé stránky

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy

XXX. Celostátní pracovní konference laborantů a sester – Harrachohorky 2018

22. – 24. 4. 2018
Hotel Sklář, Harrachov
www: www.nemlib.cz

XVI. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny

27. – 28.4.2018
Hotel Galant, Mikulov
www: www.myeloma.cz