Archiv aktualit

Archiv aktualit - 2020

20.7.2020

Na stránce s doporučenými sjezdy byla doplněna První informace o XV. Brněnských hematologických dnech.

Byl zveřejněn zápis z korespondenční schůze výboru ČHS ČLS JEP z 13.-15.7.2020.

30.6.2020

Do seznamu akcí doporučených ČHS byl přidán II. český hematologický a transfuziologický sjezd 2021 který se bude konat 16.-19.5.2021 v Olomouci.

17.6.2020

Na stránkách s obecnými doporučeními a referenčními mezemi Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP byly vyvěšeny nové revize dokumentů Doporučení ČHS ČSL JEP k externímu hodnocení kvality (EHK) v hematologické laboratoři, Doba odezvy (TAT) od převzetí biologického materiálu do vydání výsledku, Stanovení odhadu nejistoty v hematologické laboratoři a Referenční meze krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů dospělých.

Z důvodů koronavirové epidemie byl pro letošní rok zrušen 12. hematologický den, který se měl konat 18.9.2020 v Plzni. Akce proto byla odstraněna ze seznamu akcí doporučených ČHS.

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly přidány 21. Pražské hematologické dny, které se budou konat 28.-29.1.2021 v Praze.

9.6.2020

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 02/2020.

3.6.2020

Česká hematologická společnost udělila cenu za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii v oboru hematologie v roce 2019. Více informací naleznete zde.

26.5.2020

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace EuroBloodNet o založení platformy shromažďující údaje o dopadu COVID-19 na pacienty s poškozením červených krvinek.

20.5.2020

Byl zveřejněn zápis z webináře Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 12.5.2020.

6.5.2020

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o letáku Evropské komise pro vzácné choroby o vzájemné spolupráci při sledování nemocných se vzácnými chorobami.

14.4.2020

Na stránku o COVID-19 byly přidány odkazy na doporučení a informace vybraných zahraničních společností (EHA, ESBMT, ASTCT a WMDA).

12.4.2020

V seznamu akcí doporučených ČHS byla aktualizována data konání Plenárního zasedání Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii a XII. plenárního zasedání České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii. Akce byly přesunuty na 7. - 9.10., resp. 9.10.2020.

8.4.2020

V sekci Užitečné odkazy byla přidána nová stránka COVID-19, která obsahuje odkazy na stránky a dokumenty s užitečnými informacemi a doporučeními týkajícími se tohoto onemocnění.

3.4.2020

The CzEch Leukemia Study Group for life (CELL) vydal doporučení Léčba ALL dospělých během pandemie COVID-19.

Výbor České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii vydal vyjádření k situaci související se šířením koronavirového onemocnění COVID-19.

31.3.2020

Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci v České republice, ostatních státech Evropské unie a světa spojené s šířením koronaviru SARS-CoV-2 a s přihlédnutím k poměrně velmi nejisté predikci vývoje této pandemie se organizační a vědecký výbor XXXIV. Olomouckých hematologických dnů 2020 rozhodl letošní kongres zrušit. Více informací se dozvíte zde.

12.3.2020

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly doplněny Nové postupy v léčbě lymfoproliferací, které se budou konat 14.10.2020 v Hradci Králové.

11.3.2020

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly doplněny XIX. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie a XIX. Pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií, které se budou konat 10.-11. 9. 2020 v Hradci Králové.

27.2.2020

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 01/2020.

20.2.2020

Do seznamu akcí doporučených ČHS byl doplněn 12. hematologický den, který se bude konat 18. 9. 2020 v Plzni.

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o konání kurzu Morfologie periferní krve pro zdravotní laboranty (bez specializace).

17.2.2020

Výbor ČHS vyhlašuje soutěž o cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii publikovanou v celém rozsahu v roce 2019 v České republice nebo v zahraničí (včetně prací publikovaných online). Více informací naleznete zde.

26.1.2020

Seznam akcí doporučených ČHS byl doplněn o akce, které proběhnou v roce 2020.

Byly aktualizovány stránky Čestná členství a Ocenění a významné pocty členů ČHS.

22.1.2020

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 14.1.2020 v Praze.

Byly vytvořeny stránky Transplantační sekce, kde byl zveřejněn její statut, zápis z jednání 10.10.2019 a další informace.