Aktuality

13.8.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze nového výboru ČHS ČLS JEP ze dne 27.6.2018.

25.7.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP ze dne 27.6.2018.

20.7.2018

Na stánce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o pořádání 12. střešovického transfuzního dne, který se bude konat 15.11.2018 v Praze.

16.7.2018

ČHS byla informována o specifickém léčebném programu s využitím neregistrovaného humánního léčebného přípravku PURI-NETHOL tbl. (mercaptupurinum) 25x50mg.

Byl aktualizován seznam členů Výboru a Revizní komise ČHS ČLS JEP.

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 13.4.2018.

21.6.2018

Proběhla aktualizace referenčních mezí Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP. Aktualiován byl dokument Referenční meze pro koagulační stanovení u dětí a dospělých.

20.6.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP ze dne 10.5.2018.

15.6.2018

Na úvodní stránce byly zveřejněny výsledky voleb nového výboru ČHS, revizní komise, výboru sekce zdravotních laborantů a výboru sesterské sekce.

Česká hematologická společnost udělila cenu za nejlepší původní vědeckou práci v oboru hematologie v roce 2017. Více informací naleznete zde.

14.6.2018

Na stránce s informacemi jiných společností byla v reakci na problematiku GDPR zveřejněna směrnice ČLS JEP číslo 1/2018 O ochraně a zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

12.6.2018

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 15.5.2018 v Praze.

4.6.2018

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o konferenci 2nd International Conference on Hematology and Oncology, která se koná 23. - 25. 8. v Londýně.

28.5.2018

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o konferenci Leukemia & Lymphoma 2018, která se koná 3. - 5. 10. v Dubrovníku.

21.5.2018

Informace o atestacích byly doplněny o atestační otázky z hematologie a tranfúzního lékařství pro lékaře.

15.5.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze Leukemické sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 25.4.2018.

4.5.2018

Do referenčních mezí Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP byl přidán dokument Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního rozpočtu leukocytů (DIF) u dětí s platností od 4.5.2018.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hemtologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktího formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Rozcestník na zajímavé stránky

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy

I. Český hematologický a transfuziologický sjezd

16.-19.9.2018
Clarion Congress Hotel Praha
www: www.hematology2018.cz

Konference na téma monoklonálních gamapatií

Konec září
Výukové centrum LF, Hradec Králové
www: www.fnhk.cz