Aktuality

29.10.2020

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 03/2020.

27.10.2020

Na stránce se seznamem akcí doporučených ČHS byla aktualizována pozvánka na 21. Pražské hematologické dny.

21.9.2020

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 15.9.2020 v Praze.

20.7.2020

Na stránce s doporučenými sjezdy byla doplněna První informace o XV. Brněnských hematologických dnech.

Byl zveřejněn zápis z korespondenční schůze výboru ČHS ČLS JEP z 13.-15.7.2020.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hematologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktího formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

MUDr. Zdeňka Vorlová, CSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 2. 10. 2020 nás ve věku 91 let opustila naše dlouholetá kolegyně MUDr. Zdeňka Vorlová, CSc. MUDr. Vorlová patřila mezi uznávané zástupce hematologie jak v Čechách a na Slovensku, tak i v zahraničí. Její největší zásluhou je bezesporu zavedení a vytvoření sítě domácí péče u nemocných s hemofilií a dalšími vrozenými krvácivými stavy, tato práce byla spojena s opakovanou a náročnou edukací v hematologické obci. Krom toho se MUDr. Vorlová rozhodující mírou zasloužila o zavedení léčby purifikovanými koncentráty koagulačních faktorů, jež nahradily dříve používaný kryoprecipitát plasmy. Zásluhou MUDr. Vorlové byla vytvořena komplexní péče o nemocné s krvácivými chorobami od diagnostické po preventivní a terapeutickou. Pod vedením MUDr. Vorlové vznikla diagnostická národní referenční laboratoř pro poruchy hemostázy, jež disponuje všemi dostupnými metodikami proteinovými i molekulárně genetickými. Díky úsilí MUDr. Vorlové byla terapeutická a preventivní péče soustředěna do Centra pro trombózu a hemostázu ÚHKT a na klinická oddělení ÚHKT a byla vytvořena spolupráce s ortopedickými, chirurgickými a jinými klinikami zajišťující specializovanou péči při invazivních výkonech. Nelze opomenout ani to, že MUDr. Vorlová vykonávala v letech 1992-2008 funkci přednosty klinického úseku ÚHKT a také její intenzivní vědeckou publikační činnost. MUDr. Vorlová patří nesmazatelně do historie a rozvoje české hematologie.

prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Rozcestník na zajímavé stránky

COVID-19

Odkazy na stránky a dokumenty obsahující užitečné informace a doporučení týkající se onemocnění COVID-19.

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy