Aktuality

19.7.2021

Byl zveřejněn zápis ze schůze Výboru České hematologické splečnosti, která se konala online 17.6.2021.

Byly aktualizovány stránky Transplantační sekce ČHS. Na stránce s informacemi byl aktualizován seznam členů TS ČHS, seznam transplantačních center a seznam členů meziústavní indikační komise. Zároveň byl zveřejněn zápis z jednání TS ČHS ze dne 30. 6. 2021.

30.6.2021

Na stránce s doporučenými sjezdy byly u XVI. Brněnských hematologických dní doplněny odkazy na První informace a Návratku.

24.6.2021

Na stránce s doporučenými sjezdy byla doplněna akce 45. Brněnské onkologické dny a 35. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 2021, která se bude konat 13. - 15. 10. 2021 v Brně pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP.

18.6.2021

Česká hematologická společnost udělila cenu za nejlepší původní vědeckou práci a monografii v oboru hematologie v roce 2020. Více informací naleznete zde.

Doporučení Laboratorní sekce byla doplněna o nové doporučení Preanalytika v hematologické laboratoři a novou revizi doporučení Referenční meze krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů dospělých.

7.6.2021

Česká hematologická společnost byla organizačním týmem z řad European Society of Immunodeficiencies informována o konání multidisciplinárního sympózia Immunological Consequences of Targeted Immune Therapies (ESID 2021), které se bude konat 27. - 29. září 2021. Více informací je možné zjistit na webové stránce akce a v přiloženém letáku.

1.6.2021

Na stránce s obecnými doporučeními Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP byla vyvěšena nová revize dokumentu Kritické hodnoty základních hematologických vyšetření a jejich telefonické hlášení.

27.5.2021

Byl zveřejněn zápis z webináře Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 18.5.2021.

25.5.2021

Dne 28.04.2021 se ve virtuální podobě na platformě Zoom konalo Jednání Leukemické sekce ČHS ČLS JEP a CELL o problematice CML, AML a COVID-19.
Program je k dispozici zde.
Zápis z jednání je k dispozici zde.

28.4.2021

Informace na webu Transplantační sekce ČHS byl doplněny o dokument Transplantační aktivita a buněčná terapie v ČR (2019 a 2020).

21.4.2021

Na stránce s doporučenými sjezdy byl doplněn Program a seznam partnerů k semináři Novinky v hematologii, který se koná online 23.4.2021.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hematologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Primář MUDr. Jiří Horák, 11.6.1936 – 21.6.2021

Primář MUDr. Jiří Horák byl absolventem lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Promoval v roce 1960 a na umístěnku nastoupil na interní oddělení v Tanvaldu. Po složení atestace z interny byl na základě konkurzu přijat v roce 1964 na klinické oddělení ÚHKT v Praze, kde se kromě práce na oddělení věnoval problematice anémií a metabolismu železa. Po deseti letech, v roce 1974, nastoupil do funkce primáře oddělení klinické hematologie v Thomayerově nemocnici v Praze Krči, kde setrval až do odchodu do důchodu v roce 2000. V letech 1985 až 1991 zastával funkci krajského odborníka pro hematologii v Praze. V roce 1985 byl jmenován vedoucím Národní referenční laboratoře pro hematologickou morfologii, zavedl pravidelné rozesílání kontrolních vzorků nejdříve v Praze a posléze na celostátní úrovni ve spolupráci se SEKK. Po odchodu z Thomayerovy nemocnice pracoval jako ambulantní hematolog na poliklinice Budějovická a garant laboratorních hematologických vyšetření.

V letech 1985 – 2003 byl členem výboru České hematologické společnosti. Publikoval desítky prací v českých časopisech jako autor a spoluautor, měl rozsáhlou přednáškovou činnost na domácích hematologických odborných akcích zaměřenou převážně na otázky hodnocení kvality hematologického vyšetření. V roce 1996 byl jmenován čestným členem České hematologické společnosti a v roce 2011 obdržel pamětní medaili ČLS JEP.

Čest jeho památce!

Za výbor ČHS ČLS JEP

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Rozcestník na zajímavé stránky

Léčebné postupy v hematologii (Červená kniha)

Odkaz na aktuální vydání léčebných doporučení České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, tzv. Červené knihy.

Brněnské hematologické dny 2020

Odkaz na digitalizovaná sympozia z Brněnských hematologických dnů kde je možné se po shlédnutí přednášek zaregistrovat pro zisk certifikátu ČLK, resp. potvrzení o účasti ČAS a VVOPZ.

COVID-19

Odkazy na stránky a dokumenty obsahující užitečné informace a doporučení týkající se onemocnění COVID-19.

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy

II. český hematologický a transfuziologický sjezd

12.-15.9.2021
NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
www: www.hematology2021.cz

XX. Konference na téma monoklonálních gamapatií

5. 10. 2021
Univerzita Hradec Králové
www: www.fnhk.cz