Aktuality

13.6.2019

Česká hematologická společnost udělila cenu za nejlepší původní vědeckou práci v oboru hematologie v roce 2018. Více informací naleznete zde.

7.6.2019

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 4.6.2019 v Praze.

Na stránku s doporučeními k jednotlivým činnostem Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP bylo přidáno doporučení Diagnostika lupus antikoagulans.

28.5.2019

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna pozvánka na 2nd International Conference on Hematology and Vascular Biology, který se koná 18.-19.11.2019 v Římě.

30.4.2019

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 1.4.2019.

18.4.2019

Na stránce Doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP pro klinickou část bylo aktualizováno Doporučení České skupiny pro chronickou lymocytární leukémii pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie (CLL).

7.3.2019

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP ze dne 18.2.2019.

21.2.2019

Na stránkách Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP byl aktualizován Seznam sdílených výkonů.

20.2.2019

Proběhla aktualizace obecných doporučení Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP. Aktualiovány byly dokumenty Nepodkročitelná minima odbornosti 818 a Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře.

12.2.2019

Na stránce se seznamem akcí doporučených ČHS ČLS JEP byl upraven termín a místo konání u Jarního hematologického dne regionu Jižní Morava a kraje Vysočina.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hemtologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktího formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Rozcestník na zajímavé stránky

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy

Pražský hematologický den

10.10.2019
Karolinum- kongresové centrum, Celetná 20, Praha
www: www.phd.cz/

XIV. Myelomový výzkumný workshop

Druhá polovina října 2019
Univerzitní kampus MU Brno
www: www.myeloma.cz/