Aktuality

27.12.2018

Seznam akcí doporučených ČHS ČLS JEP byl doplněn o XXVI. Česko-slovenskou konferenci o trombóze a hemostáze, která se koná 16.-18.5.2019 v Hradci Králové.

20.12.2018

Seznam akcí doporučených ČHS ČLS JEP byl doplněn o Regionální hematologický seminář východočeského a libereckého regionu.

Proběhla aktualizace referenčních mezí Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP. Aktualiován byl dokument Referenční meze pro koagulační stanovení u dětí a dospělých.

17.12.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP ze dne 19.11.2018.

4.12.2018

Seznam akcí doporučených ČHS byl doplněn o akce, které proběhnou v roce 2019.

Byl aktualizován seznam členů výboru Sekce zdravotních laborantů ČHS ČLS JEP.

23.11.2018

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o konferenci 8th InterAmerican Oncology Conference: "Current Status and Future of Anti-Cancer Therapies", která se koná 17. a 18.10.2019 v Buenos Aires, Argentina.

19.11.2018

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o konferenci 4th International Conference on Hematology and Bone Marrow Transplantation, která se koná 25.-26.7.2019 v Amsterdamu.

12.11.2018

Byl aktualizován statut Leukemické sekce ČHS ČLS JEP.

11.10.2018

Byl zveřejněn zápis z výroční členské schůze ČHS ČLS JEP ze dne 19.9.2018.

10.10.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 17.9.2018.

9.10.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP ze dne 19.9.2018.

4.10.2018

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 2.10.2018 v Praze.

Na stánce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o udělení ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2017 prof. RNDr. Šárce Pospíšilové, Ph.D. a prof. MUDr. Michaelu Doubkovi, Ph.D.
Podrobnosti se zdůvodněním jsou ke stažení zde.

21.9.2018

Byl zveřejněn zápis z výborové schůze sekce zdravotních laborantů ze dne 25.6.2018.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hemtologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktího formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Rozcestník na zajímavé stránky

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy

IX. Celostatní výroční setkání Czech MDS Group

1.3. -2.3. 2019
Hotel Dvořák, Tábor
www: mds.registry.cz

XXV. Pařízkovy dny – lékařská konference s mezinárodní účastí

7. a 8. března 2019
Clarion Congress Hotel Ostrava
www: www.hanzo.cz/pd