Aktuality

28.4.2021

Informace na webu Transplantační sekce ČHS byl doplněny o dokument Transplantační aktivita a buněčná terapie v ČR (2019 a 2020).

21.4.2021

Na stránce s doporučenými sjezdy byl doplněn Program a seznam partnerů k semináři Novinky v hematologii, který se koná online 23.4.2021.

19.4.2021

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 01/2021.

26.3.2021

V seznamu akcí doporučených ČHS bylo zveřejněno II. oznámení u akce II. český hematologický a transfuziologický sjezd, který se bude konat 12.-15.9.2021 v Olomouci.

16.3.2021

Byl zveřejněn zápis ze schůze Výboru České hematologické splečnosti, která se konala online 22.2.2021.

Na stránce s doporučenými sjezdy byla doplněna První informace k semináři Novinky v hematologii, který se koná 23.4.2021.

8.3.2021

XI. Celostatní výroční setkání Czech MDS Group bylo přesunuto na nový termín 5.-6.11.2021.

24.2.2021

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 4.12.2020.

15.2.2021

Výbor ČHS vyhlašuje soutěž o cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii publikovanou v celém rozsahu v roce 2020 v České republice nebo v zahraničí (včetně prací publikovaných online). Více informací naleznete zde.

27.1.2021

V seznamu akcí doporučených ČHS byla aktualizována hlavní témata u Novinek v hematologii (23.4.) a XVI. Brněnských hematologických dní (10.11.).

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly doplněny akce XX. Konference na téma monoklonálních gamapatií, Novinky v léčbě lymfoproliferací a Regionální hematologický seminář východočeského a libereckého regionu.

Byl zveřejněn zápis z videokonference Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 19.1.2021.

22.1.2021

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly doplněny XXVII. Pařízkovy dny, které se budou konat online v termínu 15. - 18. 3. 2021.

20.1.2021

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 04/2020.

12.1.202

Na stránce s informacemi ohledně onemocnění COVID-19 bylo zveřejněno doporučení EHA k očkování pacientů s hematoonkologickým onemocněním.

29.12.2020

Seznam akcí doporučených ČHS byl doplněn o akce, které proběhnou v roce 2021.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hematologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Rozcestník na zajímavé stránky

Léčebné postupy v hematologii (Červená kniha)

Odkaz na aktuální vydání léčebných doporučení České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, tzv. Červené knihy.

Brněnské hematologické dny 2020

Odkaz na digitalizovaná sympozia z Brněnských hematologických dnů kde je možné se po shlédnutí přednášek zaregistrovat pro zisk certifikátu ČLK, resp. potvrzení o účasti ČAS a VVOPZ.

COVID-19

Odkazy na stránky a dokumenty obsahující užitečné informace a doporučení týkající se onemocnění COVID-19.

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy

II. český hematologický a transfuziologický sjezd

12.-15.9.2021
NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
www: www.hematology2021.cz

XX. Konference na téma monoklonálních gamapatií

5. 10. 2021
Univerzita Hradec Králové
www: www.fnhk.cz