Aktuality

27.2.2020

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 01/2020.

20.2.2020

Do seznamu akcí doporučených ČHS byl doplněn 12. hematologický den, který se bude konat 18. 9. 2020 v Plzni.

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o konání kurzu Morfologie periferní krve pro zdravotní laboranty (bez specializace).

17.2.2020

Výbor ČHS vyhlašuje soutěž o cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii publikovanou v celém rozsahu v roce 2019 v České republice nebo v zahraničí (včetně prací publikovaných online). Více informací naleznete zde.

26.1.2020

Seznam akcí doporučených ČHS byl doplněn o akce, které proběhnou v roce 2020.

Byly aktualizovány stránky Čestná členství a Ocenění a významné pocty členů ČHS.

22.1.2020

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 14.1.2020 v Praze.

Byly vytvořeny stránky Transplantační sekce, kde byl zveřejněn její statut, zápis z jednání 10.10.2019 a další informace.

20.12.2019

Na stránku s obecnými doporučeními Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP bylo přidáno Doporučení pro správné zavedení a používání POCT přístrojů měřící hematologické parametry.

12.12.2019

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 29.11.2019.

11.12.2019

Proběhla aktualizace obecných doporučení a doporučení k jednotlivým činnostem Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP.

15.11.2019

Byl zveřejněn zápis ze zakládající schůze Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS ČLS JEP ze dne 6.11.2019.

12.11.2019

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 27.9.2019.

Na stránkách Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS ČLS JEP byla zveřejněna informace o jejím založení obsahující zejména výsledky volby vedení a vybrané hlavní cíle této sekce.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hematologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktího formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Rozcestník na zajímavé stránky

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy

VIII. Farmakoekonomický workshop České myelomové skupiny

10. Zimní setkání Czech MDS Group

28.2—29.2.2020
Hotel Sen, Senohraby
www: www.mds.registry.cz

XXVI. Pařízkovy dny – lékařská konference s mezinárodní účastí

4. až 6. března 2020
Clarion Congress Hotel Ostrava
www: www.hanzo.cz/pd