Aktuality

22.1.2021

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly doplněny XXVII. Pařízkovy dny, které se budou konat online v termínu 15. - 18. 3. 2021.

20.1.2021

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 04/2020.

12.1.202

Na stránce s informacemi ohledně onemocnění COVID-19 bylo zveřejněno doporučení EHA k očkování pacientů s hematoonkologickým onemocněním.

29.12.2020

Seznam akcí doporučených ČHS byl doplněn o akce, které proběhnou v roce 2021.

18.12.2020

Proběhla aktualizace seznamu akcí doporučených ČHS. 21. Pražské hematologické dny v termínu 28.-29.1.2021 se budou konat ONLINE. Zároveň byla přidána akce Novinky v hematologii, která se bude konat 23.4.2021 v Brně.

11.12.2020

Česká lékařská společnost informovala, že z důvodu snižování nákladů se od r. 2020 změnila forma výzev k platbě členských příspěvků (dříve složenka poštou - nyní emailem). Zároveň žádají, aby si členové odborných společností udržovali v pořádku a aktualizovali své kontaktní údaje. Více informací je k dispozici na webu ČLS JEP.

Na stránku Doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP pro klinickou část bylo přidáno nové doporučení Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro zajištění chirurgických a invazivních výkonů u pacientů s hemofilií, vydání 2., rok 2020.

27.11.2020

Do hlavního menu v záhlaví webu bylo přidáno tlačítko, které přímo odkazuje na doporučení "Léčebné postupy v hematologii 2020 (Červená kniha)".

20.11.2020

U Brnenských hematologických dnů v seznamu akcí doporučených ČHS byl doplněn odkaz na stránku digitálních sympozií z této akce, kde je možné se po shlédnutí přednášek zaregistrovat pro zisk certifikátu ČLK, resp. potvrzení o účasti ČAS a VVOPZ. Odkaz byl zároveň doplněn do sekce Rozcestník na zajímavé stránky na úvodní stránce webu.

Na stránce s doporučeními k jednotlivým činnostem hematologické laboratoře bylo aktualizováno doporučení pro vnitřní kontrolu kvality koagulačních vyšetření.

19.11.2020

Na stránce s doporučeními ČHS ČLS JEP pro klinickou část byla zveřejněna aktualizovaná verze doporučení Léčebné postupy v hematologii (Červená kniha).

12.11.2020

Byl aktualizován statut Leukemické sekce ČHS ČLS JEP. Interval volby orgánů byl změněn ze 3 na 4 roky.

Byl zveřejněn zápis z jednání Transplantační sekce ČHS ze dne 23.10.2020.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hematologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktího formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Rozcestník na zajímavé stránky

Léčebné postupy v hematologii (Červená kniha)

Odkaz na aktuální vydání léčebných doporučení České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, tzv. Červené knihy.

Brněnské hematologické dny 2020

Odkaz na digitalizovaná sympozia z Brněnských hematologických dnů kde je možné se po shlédnutí přednášek zaregistrovat pro zisk certifikátu ČLK, resp. potvrzení o účasti ČAS a VVOPZ.

COVID-19

Odkazy na stránky a dokumenty obsahující užitečné informace a doporučení týkající se onemocnění COVID-19.

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy

21. Pražské hematologické dny - HEMATOLOGIE 2021 – Post-ASH

28.-29.1.2021
Online
www: www.phd.cz/

XI. Celostatní výroční setkání Czech MDS Group

26.2.-27.2.2021
Místo konání bude upřesněno
www: www.mdsgroup.cz/