Aktuality

20.11.2020

U Brnenských hematologických dnů v seznamu akcí doporučených ČHS byl doplněn odkaz na stránku digitálních sympozií z této akce, kde je možné se po shlédnutí přednášek zaregistrovat pro zisk certifikátu ČLK, resp. potvrzení o účasti ČAS a VVOPZ. Odkaz byl zároveň doplněn do sekce Rozcestník na zajímavé stránky na úvodní stránce webu.

Na stránce s doporučeními k jednotlivým činnostem hematologické laboratoře bylo aktualizováno doporučení pro vnitřní kontrolu kvality koagulačních vyšetření.

19.11.2020

Na stránce s doporučeními ČHS ČLS JEP pro klinickou část byla zveřejněna aktualizovaná verze doporučení Léčebné postupy v hematologii (Červená kniha).

12.11.2020

Byl aktualizován statut Leukemické sekce ČHS ČLS JEP. Interval volby orgánů byl změněn ze 3 na 4 roky.

Byl zveřejněn zápis z jednání Transplantační sekce ČHS ze dne 23.10.2020.

3.11.2020

V seznamu akcí doporučených ČHS byl upraven termín II. českého hematologického a transfuziologického sjezdu 2021, který se bude konat 12.-15.9.2021 v Olomouci. Zároveň bylo zveřejněno I. oznámení na tuto akci.

Byl zveřejněn zápis ze schůze Výboru České hematologické splečnosti z 12.10.2020.

Profesor MUDr. Karel Smetana, DrSc., emeritní ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, děkuje touto cestou všem gratulantům z řad členů České hematologické společnosti za milá přání k jeho devadesátinám, které oslavil 28.10.2020 a přeje jim, aby se stejného věku také dožili.

2.11.2020

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 10.9.2020.

29.10.2020

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 03/2020.

27.10.2020

Na stránce se seznamem akcí doporučených ČHS byla aktualizována pozvánka na 21. Pražské hematologické dny.

21.9.2020

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 15.9.2020 v Praze.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hematologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktího formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

MUDr. Zdeňka Vorlová, CSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 2. 10. 2020 nás ve věku 91 let opustila naše dlouholetá kolegyně MUDr. Zdeňka Vorlová, CSc. MUDr. Vorlová patřila mezi uznávané zástupce hematologie jak v Čechách a na Slovensku, tak i v zahraničí. Její největší zásluhou je bezesporu zavedení a vytvoření sítě domácí péče u nemocných s hemofilií a dalšími vrozenými krvácivými stavy, tato práce byla spojena s opakovanou a náročnou edukací v hematologické obci. Krom toho se MUDr. Vorlová rozhodující mírou zasloužila o zavedení léčby purifikovanými koncentráty koagulačních faktorů, jež nahradily dříve používaný kryoprecipitát plasmy. Zásluhou MUDr. Vorlové byla vytvořena komplexní péče o nemocné s krvácivými chorobami od diagnostické po preventivní a terapeutickou. Pod vedením MUDr. Vorlové vznikla diagnostická národní referenční laboratoř pro poruchy hemostázy, jež disponuje všemi dostupnými metodikami proteinovými i molekulárně genetickými. Díky úsilí MUDr. Vorlové byla terapeutická a preventivní péče soustředěna do Centra pro trombózu a hemostázu ÚHKT a na klinická oddělení ÚHKT a byla vytvořena spolupráce s ortopedickými, chirurgickými a jinými klinikami zajišťující specializovanou péči při invazivních výkonech. Nelze opomenout ani to, že MUDr. Vorlová vykonávala v letech 1992-2008 funkci přednosty klinického úseku ÚHKT a také její intenzivní vědeckou publikační činnost. MUDr. Vorlová patří nesmazatelně do historie a rozvoje české hematologie.

prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Rozcestník na zajímavé stránky

Léčebné postupy v hematologii (Červená kniha)

Odkaz na aktuální vydání léčebných doporučení České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, tzv. Červené knihy.

Brněnské hematologické dny 2020

Odkaz na digitalizovaná sympozia z Brněnských hematologických dnů kde je možné se po shlédnutí přednášek zaregistrovat pro zisk certifikátu ČLK, resp. potvrzení o účasti ČAS a VVOPZ.

COVID-19

Odkazy na stránky a dokumenty obsahující užitečné informace a doporučení týkající se onemocnění COVID-19.

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy