Aktuality

18.6.2021

Česká hematologická společnost udělila cenu za nejlepší původní vědeckou práci a monografii v oboru hematologie v roce 2020. Více informací naleznete zde.

Doporučení Laboratorní sekce byla doplněna o nové doporučení Preanalytika v hematologické laboratoři a novou revizi doporučení Referenční meze krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů dospělých.

7.6.2021

Česká hematologická společnost byla organizačním týmem z řad European Society of Immunodeficiencies informována o konání multidisciplinárního sympózia Immunological Consequences of Targeted Immune Therapies (ESID 2021), které se bude konat 27. - 29. září 2021. Více informací je možné zjistit na webové stránce akce a v přiloženém letáku.

1.6.2021

Na stránce s obecnými doporučeními Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP byla vyvěšena nová revize dokumentu Kritické hodnoty základních hematologických vyšetření a jejich telefonické hlášení.

27.5.2021

Byl zveřejněn zápis z webináře Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 18.5.2021.

25.5.2021

Dne 28.04.2021 se ve virtuální podobě na platformě Zoom konalo Jednání Leukemické sekce ČHS ČLS JEP a CELL o problematice CML, AML a COVID-19.
Program je k dispozici zde.
Zápis z jednání je k dispozici zde.

28.4.2021

Informace na webu Transplantační sekce ČHS byl doplněny o dokument Transplantační aktivita a buněčná terapie v ČR (2019 a 2020).

21.4.2021

Na stránce s doporučenými sjezdy byl doplněn Program a seznam partnerů k semináři Novinky v hematologii, který se koná online 23.4.2021.

19.4.2021

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 01/2021.

26.3.2021

V seznamu akcí doporučených ČHS bylo zveřejněno II. oznámení u akce II. český hematologický a transfuziologický sjezd, který se bude konat 12.-15.9.2021 v Olomouci.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hematologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Rozcestník na zajímavé stránky

Léčebné postupy v hematologii (Červená kniha)

Odkaz na aktuální vydání léčebných doporučení České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, tzv. Červené knihy.

Brněnské hematologické dny 2020

Odkaz na digitalizovaná sympozia z Brněnských hematologických dnů kde je možné se po shlédnutí přednášek zaregistrovat pro zisk certifikátu ČLK, resp. potvrzení o účasti ČAS a VVOPZ.

COVID-19

Odkazy na stránky a dokumenty obsahující užitečné informace a doporučení týkající se onemocnění COVID-19.

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy

II. český hematologický a transfuziologický sjezd

12.-15.9.2021
NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
www: www.hematology2021.cz

XX. Konference na téma monoklonálních gamapatií

5. 10. 2021
Univerzita Hradec Králové
www: www.fnhk.cz