Aktuality

30.6.2020

Do seznamu akcí doporučených ČHS byl přidán II. český hematologický a transfuziologický sjezd 2021 který se bude konat 16.-19.5.2021 v Olomouci.

17.6.2020

Na stránkách s obecnými doporučeními a referenčními mezemi Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP byly vyvěšeny nové revize dokumentů Doporučení ČHS ČSL JEP k externímu hodnocení kvality (EHK) v hematologické laboratoři, Doba odezvy (TAT) od převzetí biologického materiálu do vydání výsledku, Stanovení odhadu nejistoty v hematologické laboratoři a Referenční meze krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů dospělých.

Z důvodů koronavirové epidemie byl pro letošní rok zrušen 12. hematologický den, který se měl konat 18.9.2020 v Plzni. Akce proto byla odstraněna ze seznamu akcí doporučených ČHS.

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly přidány 21. Pražské hematologické dny, které se budou konat 28.-29.1.2021 v Praze.

9.6.2020

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 02/2020.

3.6.2020

Česká hematologická společnost udělila cenu za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii v oboru hematologie v roce 2019. Více informací naleznete zde.

26.5.2020

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace EuroBloodNet o založení platformy shromažďující údaje o dopadu COVID-19 na pacienty s poškozením červených krvinek.

20.5.2020

Byl zveřejněn zápis z webináře Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 12.5.2020.

6.5.2020

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o letáku Evropské komise pro vzácné choroby o vzájemné spolupráci při sledování nemocných se vzácnými chorobami.

14.4.2020

Na stránku o COVID-19 byly přidány odkazy na doporučení a informace vybraných zahraničních společností (EHA, ESBMT, ASTCT a WMDA).

12.4.2020

V seznamu akcí doporučených ČHS byla aktualizována data konání Plenárního zasedání Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii a XII. plenárního zasedání České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii. Akce byly přesunuty na 7. - 9.10., resp. 9.10.2020.

8.4.2020

V sekci Užitečné odkazy byla přidána nová stránka COVID-19, která obsahuje odkazy na stránky a dokumenty s užitečnými informacemi a doporučeními týkajícími se tohoto onemocnění.

3.4.2020

The CzEch Leukemia Study Group for life (CELL) vydal doporučení Léčba ALL dospělých během pandemie COVID-19.

Výbor České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii vydal vyjádření k situaci související se šířením koronavirového onemocnění COVID-19.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hematologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktího formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Rozcestník na zajímavé stránky

COVID-19

Odkazy na stránky a dokumenty obsahující užitečné informace a doporučení týkající se onemocnění COVID-19.

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy