Aktuality

22.1.2020

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 14.1.2020 v Praze.

Byly vytvořeny stránky Transplantační sekce, kde byl zveřejněn její statut, zápis z jednání 10.10.2019 a další informace.

20.12.2019

Na stránku s obecnými doporučeními Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP bylo přidáno Doporučení pro správné zavedení a používání POCT přístrojů měřící hematologické parametry.

12.12.2019

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 29.11.2019.

11.12.2019

Proběhla aktualizace obecných doporučení a doporučení k jednotlivým činnostem Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP.

15.11.2019

Byl zveřejněn zápis ze zakládající schůze Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS ČLS JEP ze dne 6.11.2019.

12.11.2019

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 27.9.2019.

Na stránkách Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS ČLS JEP byla zveřejněna informace o jejím založení obsahující zejména výsledky volby vedení a vybrané hlavní cíle této sekce.

8.11.2019

Milé kolegyně a kolegové,

informujte prosím členskou evidenci ČLS o změně vaší emailové adresy. Pokud to neučiníte, ztratíme s vámi kontakt, nemůžeme vám posílat nově vzniklý newsletter naší společnosti, ani další důležité informace. Aktualizaci osobních údajů provádí výhradně Centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.
Přiložený formulář je ke stažení na stránkách www.cls.cz, kde jsou rovněž kontaktní údaje na Centrální evidenci členů ČLS JEP. z.s.
Děkuji.

S pozdravem
Prof. MUDr. Jan Starý,DrSc.
vědecký sekretář ČHS ČLS JEP

Byly vytvořeny stránky Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS ČLS JEP a byla zveřejněna aktuální verze jejího statutu.

Na stránce s informacemi jiných společností byly zveřejněny informace o konání 11. pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO.

5.11.2019

Byl zveřejněn zápis z výborové schůze sekce zdravotních laborantů ze dne 28.8.2019.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hematologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktího formuláře. Děkujeme.

Původní web bude po omezenou dobu dostupný na adrese old.hematology.cz.

Rozcestník na zajímavé stránky

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy

VIII. Farmakoekonomický workshop České myelomové skupiny

Pražské hematologické dny

22.–23.1. 2020
Clarion Congress Hotel Prague, Praha
www: www.phd2020.cz